Фізичний калейдоскоп

Меню сайту

Категорії розділу
Новини освіти [7]
Новини сайту [1]
Методичний кабінет [4]
Оголошення [0]
Земля і Місяць
Хмаринка тегів
Міні-чат
Наше опитування
Ви, відвідувач сайту:
Всього відповідей: 29
Гості сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Популярні програми
Соціальні мережі
Головна » 2014 » Вересень » 6 » Особливості викладання фізики та астрономії в 2014-2015 навчальному році.
16:51
Особливості викладання фізики та астрономії в 2014-2015 навчальному році.

Навчально-методичне забезпечення

Програми

У 2014-2015 навчальному році вивчення фізики та астрономії у загальноосвітніх навчальних закладахздійснюватиметься за такими програмами:

Основна школа:

5 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. ( За новим Державним стандартом);

7 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. –  К.: Ірпінь: Перун, 2005;

8 – 9 класи з поглибленим вивченням фізики – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням фізики (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009);

Старша школа:

         10 – 11 класи– Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Фізика. Астрономія. (Київ, 2010)

фізика - рівень стандарту;                       астрономія – рівень стандарту;

фізика - академічний рівень;                   астрономія – академічний рівень;

фізика - профільний рівень;                    астрономія – профільний рівень;

Програми факультативів та курсів за вибором – Збірникпрограм курсів за вибором іфакультативівзфізикитаастрономії. – Харків: Видавничагрупа «Основа»,2009.

 

Організація навчання

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014

№ 1/9-303 «Про навчальні планизагальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»

Розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення

 • предмету «Природознавство»  5 клас – 2 години:
 • предмету «Фізика» в основній і старшій  школі:

7

клас

8

клас

8 клас

(поглиблене вивчення фізики)

9

клас

9 клас

(поглиблене вивчення фізики)

10 клас

11 клас

рівень

стандарту

 

академічний

рівень

профільний рівень

рівень

стандарту

 

академічний

рівень

профільний рівень

1

2

4

2

4

2

3

6

2

3

6

У 7 класіфізика може вивчатися протягом навчального року (по 1 годиніна тиждень)абопротягомодногосеместру  (по 2 годинина тиждень).

 • Предмет «Астрономія» вивчається в 11 класі за однією з двох програм:

програмою, що об’єднує академічний рівень та рівень стандарту (розраховану на 17 годин), або за програмою для профільного рівня (розраховану на 35 годин).

За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти у 7-11 класах кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на їх вивчення можуть перерозподілятися (у бік зменшення) не більше ніж удвічі порівняно з показниками Типових навчальних планів.

Календарно-тематичне планування

         Календарно-тематичний план - документ, що сприяє організації навчального процесу відповідно до навчальної програми з предмету й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).Календарно-тематичне планування розробляє вчитель на рік для кожної паралелі та профілю навчання, його розглядають на засіданні методичних об’єднань, узгоджують із заступником директора з науково-методичної роботи, затверджує директор навчальною закладу.

Ступінь розробки календарно-тематичного планування  є критерієм професіоналізму вчителя.Зміст плану навчального курсу має відповідати змісту програми, за якою організовано навчання, та навчальному навантаженню вчителя. Записи теми, дати і кількості годин в навчально-тематичному плані повинні співпадати з записами в журналі. Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою вчителем. Програми надають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту.

При плануванні навчального матеріалу в 2014-2015 навчальному році

 • мінімальна кількість тематичних оцінок (які виставляються у класному журналі та в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати) та лабораторних робіт, що оцінюються, для класів, які навчаються за різними програмами:

Клас

Мінімальна кількість тематичних оцінок

Мінімальна кількість лабораторних робіт, що оцінюються

7

4

6

8

6

8

8 класи з поглибленим навчанням фізики

8

10

9

6

8

9 класи з поглибленим навчанням фізики

8

8

10

Рівень стандарту

6

4

Академічний рівень

8

4

Профільний рівень

10

8

11

Рівень стандарту

5

4

Академічний рівень

7

4

Профільний рівень

10

8

Мінімальна кількість тематичних оцінювань з предмету «Астрономія» - 3 (після 3, 5 та 9 теми).

Необхідність збільшення кількості тематичних та лабораторних робіт, що підлягають оцінюванню, визначається вчителем.

  У навчальних програмах наведено перелік робіт фізичного практикуму, тематика якого є орієнтовною. Учителем визначається тривалість робіт фізичного практикуму - 1 або 2 години. Години, що відведено на фізичний практикум, можна розділяти на частини і проводити роботи в різних семестрах, а також включати ці роботи в перелік експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка оцінюється, визначається вчителем залежно від їх тривалості та складності. З метою узагальнення експериментальних методів пізнання і дослідницьких навичок бажано проводити підсумкові заняття, оцінюючи рівень знань та умінь учнів та, як правило, виставляти тематичну оцінку.

         Оскільки матеріальна база фізичних кабінетів не завжди може забезпечувати виконання всіх лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму, вчитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, використовувати різні їх можливі варіанти, виходячи з наявних умов.

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються листами Міністерства освіти і науки України "Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів із природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах від 27.12. 2000 р. № 1/9 - 529. Потрібно звернути увагу на такі  моменти:

 • у семестрі має бути не менше однієї письмової (контрольної) роботи з фізики;
 • кожен учень повинен мати не менше 2-х  зошитів (для класних і домашніх робіт; лабораторних робіт ( практикуму));
 • контрольні (письмові) роботи можуть виконуватися як в окремому зошиті, так і на окремих аркушах;
 • зошити (аркуші) для письмових і лабораторних робіт мають зберігатися у кабінеті фізики, а в разі відсутності такого - в учителя протягом усього навчального року;
 • оцінка за ведення робочих зошитів у журнал не виставляється.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики

Звертаємо увагу, що оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться відповідно до наказу  Міністерства № 996 від 30.08.2011 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти".

Основними видами оцінювання є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми (частини теми) відповідно до вимог навчальних програм упродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

Під час тематичного оцінювання з фізики мають бути враховані результати навчальних досягнень учнів із трьох напрямів: із знання теорії, вмінь розв'язувати задачі та виконувати лабораторні роботи. При цьому проведення окремої тематичної атестації  при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається, хоча логічним буде проведення контрольної роботи, короткочасної самостійної роботи, усного заліку тощо по закінченні вивчення теми чи її частини.

Перед початком вивчення чергової теми вчитель повинен ознайомити  учнів з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання. До обов'язкових видів робіт можуть належати: лабораторні роботи, роботи фізичного практикуму, залік, конференція, самостійна та контрольна роботи тощо.

Державну підсумкову атестацію для учнів основної та старшої школи в 2014-2015 навчальному році передбачається провести у письмовій формі з трьох предметів: української мови, математики або історії та з предмета за вибором учнів (11 клас) чи школи (9 клас) за завданнями, розробленими загальноосвітніми навчальними закладами.

Для підготовки учнів до ДПА з фізики та астрономії слід використовувати матеріали попередніх років.

9 клас

Навчальний посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 9 клас» (авт. Засєкіна Т. М., Коваль В. С., Сиротюк В. Д.,      Чернецький І. С. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014).

11 клас

Навчальний посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас» (автори: Непорожня Л. В., Петренко А. М., Галаганюк Л. В., Засєкін Д. О., Селезнев Ю. О., Овсянніков О. А. – К.: Центр навчально-методичної літератури: 2014)

Навчальний посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з астрономії. 11 клас» (авт. Казанцев А. М., Крячко І. П. –  К.: Центр навчально-методичної літератури. 2014).

По закінченню навчального року в навчальному закладі можуть бути заплановані навчальна практика та навчальні екскурсії з фізики (лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів»).Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій  загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно.

 

Проведення занять в кабінеті фізики

            Організація навчального процесу в кабінеті фізики здійснюється відповідно до «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»(лист МОН України від 20.07.2004 №601).

Під час проведення занять в кабінеті фізики особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах:

«Про використання методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» (Лист МОН України від 16.06.2014№  1/9-319)

«Про використанняІнструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведеннянавчально-виховного процесу

в кабінетах природничо-математичного напряму» (лист МОН України 17.07.2013№ 1/9-498);

«Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72);

Планування роботи районних (міських) методичних об’єднань вчителів фізики, астрономії

 1. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, фізика вивчатиметься у 7 – 9 класах (7 і 8 класи – 2 години на тиждень. 9 клас – 3 години на тиждень).

Викладання фізики за програмою, розробленою до нового державного стандарту розпочнеться у 2015/2016 навчальному році, в зв’язку з цим рекомендуємо методичним об’єднанням спільно з науковцями КЗ «Дніпропетровський ОІППО»:

 • запланувати заходи по ознайомленню вчителів з вимогами та змістом нових програм для 7-9 класів, які розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (mon..gov.ua)
 • опрацювативимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304, які набувають чинності при викладанні фізики в 2015/2016 навчальному році(наказ МОН України
  від 21.08.2013 №1222);
 • прийняти участь в обговоренні проекту Концепції профільного навчання, який розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (рубрика «Громадське обговорення»). Проект Концепції  передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення. Документом визначено мету, завдання, принципи та форми організації профільного навчання;
 • обговорити результати проведенняВсеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону «Суспільний діалог: актуальні питання освіти», який відбувся 05–20 червня 2014 р.
 1. В рамках розбудови єдиного інформаційного освітнього простору

регіону запланувати:

участь вчителів фізики та астрономії в обласному конкурсі проектів «Іntel@Навчання для майбутнього»  (жовтень- грудень 2014);

            оновити матеріали Віртуального методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії району (області) на;

         провести районний (міський) конкурс «Електронне портфоліо вчителя-фізики».

 1. З метою підвищення якості природничо-математичної освіти

розглянути на засіданнях МО наступні питання:

         стан викладання фізики та астрономії за результатами 2013-2014 навчального року;

         форми та методи роботи з обдарованими учнями (проаналізувати результативність участі школярів (міста, району) в олімпіадах, конкурсах МАН, Всеукраїнському фізичному конкурсу «Левеня», Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок»

результати Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2014» (див. додаток 1);

         З метою розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи провести творчий звіт вчителів, які атестуються в формі ділової гри: « Я роблю це так» (за критеріями конкурсу «Учитель року»).

 

         Методичні рекомендації в електронному вигляді розміщені на сайті інститутуwww.doippo.dp.ua та сайті  вчителів фізики і астрономії Дніпропетровської області: http://tatvitselena.ucoz.ru /

 

Старший викладач кафедри

природничої освіти                               Т.Потапова

Категорія: Методичний кабінет | Переглядів: 811 | Додав: selena | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Фраза дня
Календар
«  Вересень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Архів записів
Погода
Дніпропетровськ
Друзі сайту
Новини

Copyright MyCorp © 2018